Gizlilik Politikası - Tedarek

Gizlilik Politikası

Bu beyan TEDAREK'in gizlilik politikasını içerir. TEDAREK'in web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1.1. TEDAREK, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. KVKK'ya göre Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.İşbu gizlilik politikası, Web Sitemizin ziyaretçilerinin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla hazırlanan, ziyaretçilerin kişisel verileri nasıl elde edildiği, toplanan bu verilerin hangi alanlarda ve hangi amaçlarla kullanılacağı, ne kadar süre saklanacağı, nasıl ve ne şekilde işleneceğini hususlarında bilgiler içeren aydınlatma metnidir. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

1.2. Üyelik sırasında istenilen kısımların veya Web Sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) TEDAREK tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi TEDAREK ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler 'üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarında belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

1.3. Tedarek, www.tedarek.com internet sitesinin kullanımı ile üyelik ve bu siteden yapılacak alışverişler sırasında, üye ve kullanıcılarının onayı ile edindiği tüm kişisel verileri amacına uygun kullanmayı, üye ve kullanıcılarının izni olmadan 3. şahıs ve kişilerle paylaşmamayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

1.4. TEDAREK bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

1.5. Web sitesi üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından web sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız 'Kullanıcı Sözleşmesi ' ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

1.6. Tedarek, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak ve pazar araştırma faaliyetlerini planlamak amacıyla kullanabilir.Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. TEDAREK tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; TEDAREK ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, 'Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ' ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında ve web sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kullanılabilir.

1.7. Tedarek, kişisel verileri müşteri talep veya şikayetlerinin takibinde, müşteri memnuniyetine ilişkin yapılandırma çalışmalarının planlanması ve icra edilmesinde, ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinde, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibinde, promosyon, özel teklif, indirim ve kampanya gibi pazarlama faaliyetlerinin planlama ve icrasında kullanabilir. Tedarek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

1.8. Tedarek, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

TEDAREK kişisel verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; belirli açık ve meşru amaçlar için işleme; işlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanma, işlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili temel ilkelere riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

1.9. Kullanıcılar, TEDAREK'e başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

2. KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

2.1. TEDAREK, Web Sitemizden ürün, mal veya hizmet alan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

2.2. İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

2.3. Online olarak kredi kartı ile verilen tüm siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği TEDAREK tarafından kredi kartları dolandırıcılıklarına karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, internet sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

2.4. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Not: İnternet sitelerinde tedarikçi firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan hizmet, ürün veya mal aldığınız tedarikçi firmanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. TEDAREK Web Sitesinde firmamıza dair tüm bilgiler ve yeri belirtilmiştir.

3. MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz TEDAREK tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

4. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

TEDAREK web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. TEDAREK, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece TEDAREK'in kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

5. İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde TEDAREK, işbu 'Gizlilik Politikası ' hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2. Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği 'Üyelik Sözleşmesi ''nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.


6. E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri'ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. TEDAREK, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

7. ÇEREZ POLİTİKASI

7.1. TEDAREK, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

7.2. TEDAREK web sitesinde çerez (cookies) kullanımı mevcut olup, çerezlerin kullanım amacı web sitemizi ziyaret eden siz ziyaretçilerimizin ve web sitemize üye olan üyelerimizin, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ve reklam portföyü sunma, ziyaretçiler ile üyelerimizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak ve böylelikle siteden en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak adınadır.

7.3. TEDAREK web sitesi üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmakta olup, üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler siz ziyaretçilerimizin gezinme bilgilerini toplamakta ve ilgi alanlarınız doğrultusunda bilgilerinizi kullanarak sizi yönlendirme işlevine yöneliktir.

8. GÜNCELLEME PERİYODU

TEDAREK'in ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ilke kararları doğrultusunda işbu Gizlilik & Güvenlik Politikası Metninde her zaman yayınlanmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Gizlilik politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

9. YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Gizlilik & Güvenlik Politikası Metni ilgili kişi tarafından 'Okudum, Kabul Ediyorum ' kutucuğunun işaretlenmesi ile yürürlüğe girer.

10. İLETİŞİM

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için [email protected] adresine email gönderebilirsiniz. TEDAREK'e ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Şirket Bilgileri:

Ünvanı: Tedarek bilişim tic. ltd. şti (tedarek.com)

Ticari sicil no: 223546

Telefon : 0 232 326 30 26

Adres: Halkapınar mah. 1202/2 sok. No:31/101 Konak/İZMİR

Mersis no: 0833103027600001

Kep adresi: [email protected]

Tedarek © 2021