Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları - Tedarek

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

Lütfen Web Sitesini kullanmadan ve/veya üye olmadan önce aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz işbu sözleşmedeki kullanım koşullarında yer alan tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

1.TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesinin tarafları .... adresinde mukim 'TEDAREK .. ' (Bundan böyle kısaca TEDAREK olarak anılacaktır) ile www.tedarek.com Web Sitesine üye olurken işbu sözleşmeye ve tedarek.com web sitesinde yer alan şartlara elektronik olarak onay veren 'Üye ' ( 'Tedarikçi Üye ' veya 'Hizmet Alan Üye ') dir.

 

Web sitesini üye olmaksızın kullanan ve içerikleri görüntüleyen kullanıcıların da işbu sözleşmede yer alan kullanım koşullarına onay verdiği kabul edilir.

 

2.TANIMLAR

Kullanıcı: Web sitesine erişen ve içerikleri görüntüleyebilen her gerçek ve tüzel kişiyi,

Web Sitesi: www.tedarek.com isimli Web Sitesini ve bu Web Sitesi ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları,

Üyeler: Siteye Tedarek tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Üyelik Sözleşmesi, Tedarek Kullanım Koşulları ve Tedarek Gizlilik Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde siteden yararlanan kullanıcıları, tedarikçi ve hizmet alan üyeleri,

Tedarikçi Üyeler: Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden meslek profili oluşturan, hizmet alanlara teklif veren, hizmet alanlardan alım talebi alan ve işbu kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi,

Hizmet Alan Üyeler: Tedarikçilerce sunulan herhangi bir ürün, mal veya hizmeti satın alan veya satın almak amacıyla alım talebi gönderen gerçek veya tüzel kişiyi,

İçerik: Sitede yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü ürün, mal, hizmet, bilgi, dosya, video vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeyi,

İlan: Tedarikçiler tarafından sunulan ürün, mal ve hizmete ilişkin içerik ve bilgilendirmeyi kapsayan hizmet taleplerini,

Tedarek Üyelik Hesabı: Üyelerin site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak veya hizmet sağlamak amacıyla gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirebildiği, sitede yayınlanan hizmetlerle ilgili teklif alıp teklif verebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği 'kullanıcı adı ' ve 'şifre ' ile Web Sitesi üzerinden erişebildiği internet sayfasını,

Teklif: Tedarikçiler tarafından başka tedarikçilere veya hizmet alanların alım taleplerine karşı hizmet alanlara sunulan; aynı zamanda hizmet alanların alım taleplerine verilen tekliflere karşılık tedarikçilere sunabildiği; ürün, mal veya hizmetin satın alınmasına ilişkin fiyat vb. konularda verilen önerileri,

Alım talebi: Hizmet alanın satın almak istediği ürün, mal veya hizmetin bulunduğu kategoride hizmet sunan tedarikçilere genel olarak; veya tedarikçinin ilanına özel olarak gönderilen teklif taleplerini,

Tedarikçi Teklif havuzu: Web Sitesi üzerinden verilen tüm alım taleplerinin izlenebildiği, yalnızca tedarikçiler tarafından görüntülenebilen listeyi,

Tekliflerim: Hizmet alanların alım taleplerini ve alım taleplerine karşılık tedarikçiler tarafından verilen teklifleri görüntüleyebildiği listeyi;

İfade eder.

 

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu 'Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ' ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Tedarek tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları, Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı işbu sözleşmeye onay vermekle Web Sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin 'TEDAREK ' tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Web Sitesini kullanan her kullanıcı işbu sözleşmede yer alan kullanım koşullarını ve üyelik ve hizmetlere ilişkin koşulları kayıtsız şartsız kabul ettiğini, Web Sitesinde yer alan tüm hususlarla ilgili herhangi bir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

4. KULLANIM KOŞULLARI

Kullanıcılar mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka uygun hareket edeceğini; mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini; yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını, Tedarek'in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcıların Web Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcı söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Tedarek'in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Web Sitesini kullanan gerçek veya tüzel kişiler, Web Sitesinde sadece bir üyelik hesabı açabilirler. Bu kapsamda kullanıcılar farklı e-posta adresi ve/veya telefon numarası kullanarak birden fazla Tedarek Üyelik Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlal edildiğinin Tedarek tarafından tespit edilmesi halinde, üyenin tüm 'Tedarek Üyelik Hesap 'ları Tedarek tarafından durdurulabilir veya askıya alınabilir, bu üye herhangi bir ücret, iade, tazminat veya cezai şart ödenmeksizin üyelikten çıkarılabilir.

 

Herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılmış, üyeliği askıya alınmış veya üyeliği durdurulmuş kullanıcının Tedarek Web Sitesine girmek için yeni üyelik hesabı açması ve bu yeni üyeliğinin Tedarek tarafından tespit edilmesi halinde, Tedarek; bu kullanıcının tüm Tedarek Üyelik Hesaplarını herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret, iade, tazminat veya cezai şart ödemek zorunda kalmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

 

İlanlarda yer alabilecek tedarikçi veya hizmet alan üyelere ya da üçüncü kişilere ait bilgiler kişisel veridir, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda yayınlanamaz ve üçüncü kişilerin erişimine açılamaz. Kullanıcı Web Sitesi dahilinde eriştiği bilgi ve verileri amacına uygun kullanacağını, ticari amaçlarla veya amacı dışında herhangi bir şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Tedarek, Kullanıcılara ilişkin bilgileri kullanabilir, paylaşabilir, işleyebilir, muhafaza edebilir, pazarlama veya tanıtım faaliyetlerinde kullanabilir. Tedarek, Web Sitesinde verilen hizmetlerin kesintiye uğraması, aksaklık, eksiklik ve gecikmeler sebebiyle oluşabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı söz konusu durumlar dolayısıyla oluşabilecek zararlardan Tedarek'in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Tedarek yalnızca bir platformdur. Web sitesinde yer alan ürünlerin satıcısı veya sağlayıcısı değildir. Tedarek; Web Sitesinde gerçek veya tüzel kişiler yayınlanan içeriklerin gerçekliğini, hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu içerikler dolayısıyla TEDAREK in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar TEDAREK in herhangi bir tazmin sorumluluğu olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı Web Sitesinde bulunan her türlü resim, görsel, yazılı veya sözlü içerik, dosya, veritabanı, katalog ve liste vb. kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını, doğrudan veya dolaylı haksız rekabet teşkil eden davranışlar gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Aşağıda belirtilen işlem ve eylemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır. Bu eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde Tedarek bir zarara uğrar veya 3. Kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler Tedarek'in zararını gidermekle yükümlüdürler. Tedarek bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren üyenin üyeliğine bildirimsiz olarak derhal son verebilir.

 

Yanlış veya başkasının ismiyle üye olmak, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, ödeme ve hesap bilgileri vermek;

Site’yi her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanmak;

Yüklenen içeriklerin gerçekliği, nitelikleri veya hukuka uygunluğuyla ilgili yalan beyanda bulunarak karşı tarafı yanıltmak;

Başka birinin hesabını izinsiz kullanmak;

Diğer üyeleri veya kullanıcıları taciz etmek veya taciz edeni savunmak;

İllegal faaliyetleri teşvik etmek veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanmak;

Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret veya fiziksel zararı teşvik edici içerikler yayınlamak veya bu tarz ifadeleri yorum, mesaj vb. araçlarla kullanmak;

Web Sitesine gerçeğe veya hukuka ve genel ahlaka uygun olmayan içerikler yüklemek;

Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, ticari kanunla korunan veya 3.şahısa ait içeriği sahibi olmadan veya izinsiz kullanmak;

Üçüncü şahısların marka ve patent gibi fikri ve sınai haklarını ihlal etmek;

Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma haklarını ihlal etmek;

Geçersiz veya izinsiz bir ödeme şekli kullanmak, hizmet bedelini, fatura ve ödeme süreçlerini manipüle etmeye çalışmak;

Yorum ve puanlama sistemlerini site dışı amaçlar için kullanmak (sitedeki yorumları site dışında yayınlamak gibi);

Yasadışı silahların üretimi veya alımı, mahremiyetin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi ya da oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hususunda öğretici veya teşvik edici bilgiler sağlamak;

Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yaymak;

Virüs veya siteye zarar verici herhangi başka bir teknoloji yaymak, Kullanıcılar’a bu şekilde herhangi bir zarar vermek;

Site içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya izinsiz yaymak; Site’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak;

Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplamak;

Site’ye, makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışmak.

 

Kullanıcılar Web Sitesini ancak Kullanım Koşulları ile belirlenen şartlara uygun olarak kullanabilirler. Web Sitesinin Kullanım Koşulları ile belirlenen sınırlar dışında kullanılması hukuka aykırı olup, söz konusu kullanımlarla ilgili Tedarek'in her türlü dava, talep ve takip hakları saklıdır. Kullanıcılar Kullanım Koşullarına aykırı hareket ettikleri takdirde oluşabilecek zararlardan bizzat sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.1 İÇERİK VE HİZMETLER

Tedarek, reklam sektöründe mal, ürün ve hizmet üreten gerçek veya tüzel kişileri ( 'tedarikçi ') reklam alanında mal ürün veya hizmet satın almak isteyenler ( 'hizmet alan ') ile buluşturan bir Web Sitesidir.

 

Tedarek tedarikçinin içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde Web Sitesinde yer almasını sağlar.

 

Kullanıcılar arama motorunu kullanarak istedikleri hizmete tedarikçi, hizmet veya ürün araması yaparak ulaşma imkanına sahiptir.

 

Tedarek Web Sitesi dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Web Sitesi dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Tedarek bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

 

4.1.1. TEKLİF ALMA / TEKLİF VERME

Hizmet alanlar ulaşmak istedikleri mal, ürün veya hizmetle ilgili bilgilere tedarikçilerin ilanlarından ulaşabilir, tedarikçilere fiyat konusunda teklif verebilir veya onlardan teklif isteyebilir( 'Alım Talebi '). Tedarikçiler alım taleplerine karşı hizmet alanlara teklif sunabilir, hizmet alanlar da tekliflere karşılık teklif sunabilir.

 

Web Sitesindeki tedarikçiler kendi alanları ile ilgili alım taleplerini uyarı olarak alırlar, teklifleri izleyebilir ve cevaplayabilirler. Tedarikçiler ile hizmet alanlar teklifler üzerinde iletişim kurma imkanına sahiptir. Yapılan tekliflerin bir tanesi kabul edilebilir. Kabul edilen teklif ilgili tedarikçi ile özel olarak iletişim kurma imkanı sağlar.

 

Aynı zamanda tedarikçiler başka tedarikçilerin ürün mal ve hizmetlerine de teklif verebilir, onlardan teklif isteyebilir ve söz konusu ürün, mal veya hizmetin sağlanması işini üstlenebilir.

 

4.1.2. ALIM TALEBİ / TEDARİKÇİ TEKLİF HAVUZU/TEKLİFLERİM

Hizmet alanlar, teklif şablonlarını kullanarak hızlı alım talebi oluşturabilirler. Alım talepleri bir ilana özel olabileceği gibi hizmet alanın almak istediği ürün, mal veya hizmeti sunan tedarikçilere yapılmış genel bir alım talebi de olabilir. Hizmet alanlar tarafından alım talebi oluştur sekmesinden kategori seçilip filtreleme yapılarak oluşturulan alım talepleri, bu alanda hizmet sunan tüm tedarikçilere bildirim olarak iletilir. Tüm alım talepleri yalnızca tedarikçiler tarafından görüntülenebilen Tedarikçi Teklif Havuzunda listelenir. Tedarikçi kategorilerine uygun alım taleplerini bildirim olarak alır ve alım taleplerine teklif verir. Tedarikçi her alım talebine ayrı teklif verebilir, alım talebi ile ilgili alıcıya mesaj atabilir, iletişim kurabilir. Hizmet alan, gelen teklifleri bildirim olarak alır. Hizmet alan gelen tekliflere karşılık teklif de verebilir. Teklif üzerinde görüşme panelleri açılır. Hizmet alan tarafından kabul edilen teklifler teklif havuzunda gösterilmez.Hizmet alanlar ise oluşturdukları alım taleplerini ve kendilerine sunulan teklifleri Web Sitesi Üyelik Sayfalarında Tekliflerim sekmesinde görüntüleyebilirler.

 

4.1.3. İLAN VERME VE İÇERİK YÜKLEME

Tedarikçiler ürün, mal veya hizmetleri ile ilgili resim, dosya vb. araçları ( 'İÇERİK ') kullanarak Web Sitesine ilan verebilirler. Tedarikçinin ilanları ve ilanlarında yer alan içerikler (resim, dosya vb.) Tedarek tarafından değerlendirilir ve Tedarek'in onayından sonra Web Sitesinde yayınlanır. Tedarek mal, ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik kriterleri ve koşulları serbestçe tayin ve tespit eder. Uygunsuz olan veya TEDAREK tarafından tespit edilen nitelikleri taşımayan ilanlar Tedarek tarafından reddedilir ve Web Sitesinde yayınlanmaz.

 

İlanlar hukuka ve genel ahlaka uygun olmalıdır. Tedarikçi Üye herhangi bir mevzuata (Tüketicinin Korunması Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması, Haksız Rekabet vb.) aykırı ilan yüklemeyeceğini ve bu ilanlar içinde yer alan dosya, resim vb. içeriklerin de mevzuata aykırı olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Web sitesinde yayınlanan ilanların hukuka veya genel ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi veya ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya işbu sözleşme veya Web Sitesinde yer alan kural ve koşullara aykırı olması gibi sebeplerden biri mevcutsa Tedarek, Tedarikçi üyeye hiçbir ihtar veya bildirimde bulunmadan içeriği yayından kaldırabilir, herhangi bir geri ödemede bulunmadan tedarikçi üyenin üyeliğini tek taraflı olarak feshedebilir. Tedarikçi Üye ödemiş olduğu bedelin iadesini Tedarek'ten dava ve talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedarek ilan ve içeriklerin hukuka veya genel ahlaka uygunluğunu denetlemekle yükümlü değildir. Bu ilanların Web Sitesine yüklenilmesinden ve yüklenilmesinden kaynaklı doğan zararlardan Tedarek sorumlu değildir. Tedarek'in herhangi bir uygunsuz içeriğin Web Sitesine yüklendiğini veya yüklenmeye çalışıldığını tespit ettiği takdirde, herhangi bir bedel ödemeksizin üyenin üyeliğine son verme ve her türlü dava talep ve takip haklarını kullanma hakkı saklıdır.

 

Tedarikçi üyenin Web Sitesinde yayınladığı ilanlar; gerçek, doğru, güvenilir ve hukuka uygun olmalıdır. İlanlarda veya teklifler üzerinde iletişim kurma aşamasında yalan beyanda bulunmak yasaktır. Tedarikçi üyenin; hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunmayan mal, ürün ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Söz konusu koşullara aykırı olarak içerik yükleyen tedarikçi üyelerin üyelikleri, TEDAREK tarafından askıya alınabilir veya herhangi bir geri ödemede bulunmadan tek taraflı olarak feshedilebilir. Tedarek, söz konusu koşullara aykırı olarak yüklenen içerikler sebebiyle doğan zararlardan sorumlu değildir.

 

İçerikler kategorilerine göre Web Sitesinde yayınlanır. Eğer Web Sitesinde kayıtlı olmayan bir kategoride hizmet sunulacaksa, bu kategori ile ilgili öneri sunulabilir ve TEDAREK in onayından sonra söz konusu kategori Web Sitesine kaydedilir.

 

5.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1 ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Tedarek'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları ilk talep halinde tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve fiil ehliyetine sahip olmak şarttır. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan TEDAREK sorumlu tutulamaz, kişi kendisi sorumludur.

 

Kural olarak 18 (onsekiz) yaşından küçük olan gerçek kişiler fiil ehliyetini gerektiren hiçbir işlemin tarafı olamayacağından kullanıcılar, 18 yaşından küçük kişilerin işbu sözleşmeyi onaylamaları durumunda oluşabilecek herhangi bir sorunda TEDAREK'in sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 18 yaşından küçük kişilerin işbu sözleşmeyi onaylamaları durumunda sözleşme ancak yasal temsilcilerinin onay vermesi durumunda hukuken geçerli olacaktır.

Yaş sınırına uyulmadığının anlaşılması durumunda anılan Üyenin Üyeliği Tedarek tarafından herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın iptal edilebilecektir.

 

Tedarek, hiçbir gerekçe göstermeden bildirimsiz ve tazminatsız olarak üyeliği sona erdirme veya dondurma hakkına sahiptir. Üyeliğin sona erdirilmesi nedeniyle TEDAREK’den herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunulamaz.

 

Üye, Tedarek tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi veya kullanıcı bilgilerini kullanma hakkı sadece kendisine aittir. Söz konusu koşula aykırı kullanım nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Tedarek'e karşı ileri sürülebilecek tüm talep ve iddialara karşı, Tedarek'in her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

Kullanıcı veya Web Sitesine kayıt olduktan sonra üye, internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve anılan hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcının sorumluluğunda olacaktır.

 

Üye, diğer üyelerin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen hukuka aykırılığı gerçekleştiren üyeye ait olacaktır.

 

İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Tedarek'in üyeye işbu nedenle tazminat talep etme hakkı saklıdır.

 

Üye Tedarek, veya iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder.

 

Üye aksini bildirmediği sürece Tedarek ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder.

 

5.1.1 KULLANIM BEDELİ

Web sitesinin kullanımı ve üyeliği için hizmet alan üyelerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 

Web sitesine tedarikçi üye olarak kaydolan tedarikçiler her yıl Tedarek tarafından belirlenen yıllık kullanım bedelini ödemekle yükümlüdürler. Yıllık kullanım bedeli dışında Tedarikçilerden Hizmet Alanlara verdikleri hizmetler dolayısıyla paketler doğrultusunda komisyon oranı talep edilecektir. Tedarek'in; dilediği şekilde ve dilediği zaman kullanım bedelini artırma, azaltma ve bu bedelin ödenme biçiminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

5.1.2 VERGİ

Web Sitesinde Tedarek tarafından belirlenen tedarikçilerce ödenmesi gereken site kullanım/üyelik bedeline KDV dahil değildir.

 

Tedarikçi, mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu hususta Tedarek'in taraflara (hizmet alan üye ve tedarikçi üye) veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

5.2 TEDAREK’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tedarek işbu sözleşme ve eklerinde bahsi geçen hizmetleri, site içerisinde yer verilen açıklama ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli altyapının sunulabilmesi için gerekli olan altyapıyı tesis etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Tedarek dilediği zaman hiçbir neden bildirmeksizin tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Üye işbu nedenle; TEDAREK'e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Tedarek Web Sitesinde yer alan hizmet ve içerikleri hiçbir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın istediği zaman değiştirebilme, silme, erişime kapatma hakkına sahiptir. Tedarek Web Sitesinin hizmet ve içeriklerinin düzeltilmesiyle ilgili üyelere bildirimde bulunabilir.

 

Üyeler, Web Sitesinde yer alan yorum, mesaj, görsel vb. içeriklerin mevzuata, genel ahlaka, adaba ve işbu sözleşme koşullarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Söz konusu koşullara aykırılık halinde aykırı içerik Tedarek tarafından denetlenebilir, kaldırılabilir, kontrol veya kayıt altına alınabilir, kullanılabilir.

 

Tedarek Web Sitesinde yer alan içeriği dilediği biçimde tasnif edebilir, reklam, tanıtım vb. amaçlarla kullanabilir. Üyeler bu içerikler üzerinde herhangi bir fikri, sınai, mali, manevi hak iddiasında bulunarak yetkisine müdahale edemezler, hak ihlali olduğu iddiasıyla herhangi bir tazminat veya giderim talebinde bulunamazlar. Tedarek'in üçüncü kişilere karşı da bir sorumluluğu yoktur. Üçüncü kişiler hak sahipliği iddiasıyla talepte bulundukları takdirde, bu talepler sorumluluğa doğrudan sebep olan üye tarafından karşılanacaktır. Tedarek'in ayrıca zararın tazminini talep etme hakkı saklıdır.

 

6. ÜYELİK

Kullanıcılar her türlü aramayı ücretsiz ve üye olmadan yapabilir ancak alım talebi oluşturma aşamasında üye olmaları istenecektir. Kullanıcılar üye olmak istemeleri halinde Web Sitesi üzerinde ilgili yönlendirmeleri takip ederek, üyelik formunda belirtilen bilgileri doldurarak, üyelik sözleşmesinde belirtilen şartları onaylayarak, gizlilik politikasında ve kullanım koşullarında belirtilen şartlara uyacağını taahhüt ederek üye olma hakkını kazanır. Üyelik işlemlerinin tamamlanması üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları, gizlilik sözleşmesi ve bu sözleşmeler ekinde yer alan belgelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir.

 

7. TEDAREKİN REKLAM HİZMETLERİ

Web Sitesi ana sayfasında ve arama motorunda yer alan reklam alanları tedarikçiler tarafından kiralanabilir. Ayrıca arama işlemlerinde kullanılan kelimelere göre görünme imkanı da kiralanabilir. Reklam alanlarının kiralama bedeli Tedarek tarafından belirlenecek olup bu bedel reklam verilecek alanın konumu, sırası, yayınlanma sıklığı vb. kriterlere göre değişecektir. Aynı zamanda Tedarikçiler de reklam vermek istemeleri halinde ödemek istedikleri yaklaşık tutarı Web Sitesine girerek bu bedelde hangi koşullar dahilinde reklam yaptırabileceği bilgilerine erişebilir, Tedarikçiler bu koşullar dahilinde reklam yaptırmak isterlerse TEDAREK tarafından sunulan önerileri kabul edebilir. TEDAREK.com üzerinden yatırılan ücretler sadece sistem içi reklam ve ek hizmetler için kullanılabilecek ücret iadesi yapılmayacaktır.  TEDAREK reklam kategorileri ile ilgili tedarikçiye önerilerde bulunur. Tedarikçi kendi istediği şekil, sıra ve sıklıkta yayınlanacak olan reklam hizmeti için TEDAREK tarafından belirlenen reklam ücretini ödeyerek, veya kendisi belirlediği ücret karşılığında TEDAREK tarafından önerilen reklam hizmetini kabul ederek, reklam verebilir. Web sitesine verilen reklamlar mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka uygun olmalıdır. Kamu düzenine, hukuka ve genel ahlaka uygun olmayan reklamlar TEDAREK tarafından yayından kaldırılır. TEDAREK reklam tekliflerinin kamu düzenine hukuka veya genel ahlaka uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Uygunsuz reklam içeriklerinden ve bundan doğan zararlardan TEDAREK sorumlu değildir. Söz konusu uygunsuz reklamları yayınlayanlara karşı, bundan doğan zararlar sebebiyle TEDAREK'in her türlü dava, takip ve talep hakları saklıdır.

 

8. SORUMLULUK

Kullanıcı Tedarek'in üyeler arasındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için bir internet sitesi sunduğunu ve üyeler arasındaki işlemler dolayısıyla Tedarek'in sorumlu tutamayacağını kabul ve taahhüt eder. Tedarek yalnızca hizmet almak isteyenler ile hizmet sunmak isteyen tedarikçileri bir araya getirmek amacıyla kurulmuş bir platformdur. Tedarek Web Sitesine yüklenen ürünlerin ve hizmetlerin gerçekliklerini, kalitelerini, hak sahipliğini kontrol etmez. Tedarikçiler tarafından sunulan hizmetlerin eksikliği, yanlışlığı veya herhangi bir kusurundan kaynaklanan zararlardan Tedarek sorumlu değildir. Tedarikçi ve hizmet alan üyeler, satın alınan ilan ve içeriklerden doğan edimlerin ifa edilmemesi, geç veya eksik ifa edilmesi dolayısıyla Tedarek'in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yüklenen içerikler tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Sorumluluğun belirlenmesinde aynı zamanda madde 4 ve madde 5 hükümleri taraflar için bağlayıcıdır.

 

9. HİZMET ALANIN TÜKETİCİ SIFATIYLA HAKLARI

Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Hizmet Alanlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince Tüketici sayılır.

 

Tüketici sıfatına sahip Hizmet Alan, Tedarikçinin ifa ettiği işler ile ilgili ayıplı mal ve ayıplı hizmet konusunda, Tedarikçiyi muhatap göstererek malın veya hizmetin değerine göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Böyle bir durumda TEDAREK, Tedarikçiye ilişkin iletişim bilgilerini ilgili Hakem Heyeti veya Mahkemeye sunabilir.

 

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Tedarek, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Web Sitesinde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web Sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Web Sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

11. TELİF HAKKI POLİTİKASI

Tedarek.com Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün logo, grafik, ses, tasarım, metin, teknik veriler vb. Tüm içeriklerin ve bunlara ilişkin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının sahibidir ve bu içerik ve haklar yasal koruma altındadır. Kullanıcının kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlanması yasaktır.

 

Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Tedarek'e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

 

Tedarek'e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Tedarek'e aittir. Tedarek söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Tedarek üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları, gizlilik politikası ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

12. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR HUSUSLAR

Tedarek, kullanıcıların ve üyelerin web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için web sitesi üzerinden sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına büyük önem vermektedir. Tedarek, bu kapsamda Kullanıcı ve Üye'nin sağladığı kişisel verileri web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kullanıcı ve üyeler, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası’nı her zaman inceleyebileceklerdir. Ayrıca web sitesinde belirtilen adrese elektronik posta göndererek ya da Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle başvuru haklarını kullanabileceklerdir.

 

Üye tarafından web sitesinde Üyelik oluşturmak veya web sitesinden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, web sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi Kullanıcılara çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Tedarek ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

13. BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar işbu metin nedeniyle doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Tedarek ticari kayıtlarının ve defterlerinin HMK’nun 193. Maddesi gereği kesin delil olarak kabul edileceğini beyan ve taahhüt eder.

 

14. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Tedarekin, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinden kaynaklanan tazminat yükümlülüğü doğmayacaktur. Bu ve bunun gibi durumlar, Tedarek için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tedarek'ten herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Tedarek'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

15. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, kullanıcılar Tedarek'in ve üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. Tedarek Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshedebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları uygulayabilir.

 

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 

16. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda da Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

17. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarında yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve ekler, (Hepsi birlikte “sözleşme”) üyenin elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Tedarek © 2021